اطلاعیه تعاونی مسکن کارکنان رفاه دادگستری مورخ 89/8/9
ضمن سلام، با توجه به اینکه با وام مسکن پذیرفته شدگان موافقت شده است :
سهامدارانی که تمایل دارند تعاونی نسبت به ساخت واحد آنها اقدام نماید مبلغ 40,000,000 ریال معادل 4 میلیون تومان را به شماره حساب 0105967818007 بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز و فیش آن را، جهت عقد قرارداد به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
اطلاعیه تعاونی مسکن کارکنان رفاه دادگستری مورخ 89/4/30
قابل توجه پذیرفته شدگان اخذ وام بانک مسکن :
- درخواست تسهیلات از بانک مسکن
- معرفی نامه اعطای تسهیلات از سازمان مسکن و شهر سازی به بانک مسکن
-لیست معرفی شدگان به بانک مسکن مرحله اول
- لیست معرفی شدگان به بانک مسکن مرحله دوم
-لیست معرفی شدگان به بانک مسکن مرحله سوم (جدید)
- ضوابط و میزان دریافت و باز پرداخت تسهیلات در یافتی از بانک مسکن
اطلاعیه تعاونی مسکن کارکنان رفاه دادگستری مورخ 1389/2/27
به منظور تكميل پرونده اخذ تسهيلات بانكي در قالب تبصره 6 مسكن مهر لازم است اطلاعات و مدارک زير در اسرع وقت تحويل دفتر تعاوني گردد.
( دفتر تعاوني از ساعت 10 صبح لغايت 16:30 عصر آماده دريافت مدارك مي باشد )
1. تصوير شناسنامه از تمام صفحات و تصوير كارت ملي ( پشت و رو ) عضو
2. تصوير شناسنامه از تمام صفحات و تصوير كارت ملي ( پشت و رو ) همسر عضو
3. نشاني محل سكونت و کدپستی جدید شماره دفترچه عضويت ،شماره تلفن همراه ،شماره تلفن ثابت عضو ( بر روي كپي شناسنامه درج گردد )
4.قبض آب یا برق یا کپی سرکپن
6.نوع شغل و میزان درآمد
ضمنا معرفی به بانک منوط به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال و ده میلیون ریال در خواستی تعاونی در سنوات گذشته می باشد.